Dialog BBK - NBF Oslo

Tid for ettertanke.

Blommenholm Bridgeklubb har siden mai 2015 hatt diskusjon med Oslo Bridgekrets og med NBF.
Diskusjonen handlet i utgangspunktet om mulig anskaffelse av lokaler for Oslo-bridgen.
Det er blitt sagt om oss at vi har laget vanskeligheter for Oslo Bridgekrets. Vi er ikke enige i dette.
I mai/ juni var vi fra Blommenholm positive til å gi innspill i forhold til lokaler for Oslo-bridgen.
Vi har mange medlemmer med god kompetanse og med et stort nettverk. 
Vi hadde ett krav: At man fulgte vanlige saksbehandlingsregler. Men vi registrerte at vedtektene ble brutt gang på gang.
Vi ba NBF om hjelp til å innskjerpe dette overfor kretsen. Vi fikk tilbakemelding om at det var «bortkastet» å behandle vår klage.
I ettertid tror vi saken sporet av allerede da.
Tenk om NBF hadde svart annerledes: «Ja, vi ser at det er gjort feil»,  og innskjerpet overfor kretsen at bindende vedtekter må overholdes.
Og så kunne man ha lagt til: Oslo krets trenger hjelp og innspill for å finne egnede lokaler.
Da hadde vi stilt opp. Siden Oslo krets ikke fikk noen korreks fra NBF fortsatte det hele på ekstraordinært kretsting i september.
Saken var så svakt forberedt at tinget utvilsomt burde vært utsatt.  NBF lot fortsatt være å gripe inn.
I siste utgave av BIN (5/2015) har vårt styremedlem Gunnar Høverstad et innlegg som oppsummerer saken.
De interesserte kan selv lese korrespondansen nedenfor for å gjøre seg opp sin egen mening:

April 2015  Innkalling til kretsting i mai   (udatert. Ingen dato i dokumentet)
15.05.15 Regnskap med budsjett utendt 15.05.15 (datert 27.04 )
15.05.15  Forslag fra Astra/ABC 
  Statutter bridgefondet av 2008 (disse lå på hjemmesiden 19.05.15)
  Statutter av 2011 (de lå ikke på hjemmesiden, men en av delegatene hadde dem med) - er de lovlig vedtatt ?
19.05.15   Kretstingets protokoll
30.05.15   Brev til Oslo Krets fra Gunnar Høverstad
30.05.15  Blommenholms klage til styret i NBF
05.06.15  Svar fra Harald Skjæran ang. legalitetskontroll  
05.06.15 Blommenholms brev til Skjæran
05.06.15   Gunnar Høverstads replikk til NBF Oslo om legalitetskontroll
08.06.15  Blommenholms  svar til Skjæran og hans tilsvar
09.06.15 Kommentarer Fra Allan  Livgaard
12.06.15 Ny klage fra Blommenholm til styret i NBF
16.09.15  Innkalling til ekstraordinært kretsting 30 september
16.09.15 Blommenholms klage til styret NBF Oslo
17.09.15 Svar fra Anne Bi Fossum til Blommenholm
18.09.15 Blommenholms klage til styret NBF
24.09.15 Brev fra NBF Oslo ang Marstrandgata
25.09.15   Uttalelse fra Sporveien BK, GRO og Posten ang Marstrandgata
25.09.15 Brev fra Blommenholm  til NBF Oslo om lokaler og saksbehandling
28.09.15   Kommentarer fra Astra ang kjøp av lokaler
29.09.15 Takstrapport Marstrandgata datert 25.07.15 (mottatt 29.09.15)
30.09.15 Brev fra Allan Livgård til en rekke mottakere
30.09.15 ‘Budsjett’ fremlagt over bordet på ekstraordinært kretsting
30.09.15  Protokoll ekstraordinært kretsting
01.10.15  Blommenholms klage til kontrollkomiteen
02.10.15 Første svar fra kontrollkomiteen
07.10.15  Momenter til kontrollkomiteen fra Blommenholm
12.10.15 Presidentens melding til oss (om juridisk kannestøperi)
19.10.15    Blommenholms svar ang Presidentens melding til oss
19.10.15 Innlegg til Snorres blogg
25.10.15 Svar fra Snorre ang Blommenholms innlegg til hans blogg
17.11.15 Marstrandgata solgt. Kretsens hjemmeside 17.11.15
20.11.15 Kontrollkomiteens svar til oss
06.12.15 Notat fra Kåre I. Moldjord om kontrollkomiteens uttalelse
08.12.15 Svar fra styret NBF på Blommenholms klager
21.12.15 Innlegg fra Gunnar Høverstad til BIN