Alertering og annonsering

Velkommen til Blommenholm Bridgeklubb.

Vi spiller på Hosletoppen ungdomsskole tirsdager kl 18.30

 

Regler for bruk av ALERT OG ANNONSERING

 

Generelt

Hensikten med å alertere er å vekke motparten slik at de er oppmerksomme på at det avgitte budet inneholder informasjon utover det en kan vente av en ekte melding. Det er viktig å merke seg at det i forskjellige miljøer kan være ulike forventninger til betydningen av meldinger. Det har derfor vist seg utilfredsstillende å basere alertering på "vanlig/ikke vanlig". Reglene fra nå av vil i hovedsak i stedet bli basert på "konvensjonell/ekte".

 

For enkle meldinger vil man i stedet for alertering benytte annonsering.

 

Hva skal alerteres ?

Hovedregelen er at alle konvensjonelle meldinger skal alerteres.

 • Ekte meldinger der makkeravtalen inneholder vesentlige tilleggsbetydninger skal alerteres, slik at motparten kan få forklaring på hele betydningen av meldingen.
 • Ekte meldinger der betydningen er betydelig påvirket av andre avtaler. slik at motparten ikke uten videre kan trekke de rette slutninger ut av meldingsforløpet.
 • Ekte meldinger der det kan være rimelig tvil om kravnivået.
 • Åpningg sterk 2kl og svar på 1-2NT, stayman 2 kl/3kl skal etter disse regler alerteres.
 • NB Nytt: Pass, dobler og redobler skal ikke lenger alerteres - uansett betydning!

 

TL må være svært varsom med å gi erstatning for manglende alert av meldinger som er beskrevet på forsiden av systemkortet.

Dersom et makkerpar har utviklet en felles forståelse av hva som kan være psykiske meldinger i spesielle meldeposisjoner, så skal de alerteres, selv om de forekommer sjelden.

 

 

Hva skal ikke alerteres ?

 

 • Ekte meldinger uten betydelig tilleggsinformasjon
 • Meldinger over 3NT untatt:
  • Konvensjonelle meldinger fram til (men ikke inkludert) åpners gjenmelding.
 • Når det spilles med skjermer, alerteres det "helt frem".
 •  

  Hvordan skal det alerteres ?

   

  • Banke i bordet
  • Vise alertkort

  Det er den som alerterer som har ansvaret for at alerten oppfattes

   

   

  Annonsering

   

  Åpningsmeldingene 1kl, 1ru, 1NT, 2kl, 2ru, 2hj og 2sp skal annonseres (i stedet for å alerteres)

  Annonsering skjer ved at makkeren til åpneren sier hva meldingen innebærer, dvs samme informasjon som står i systemkoret.