Premiering

Blommenholm Bridge høsten 2020

Styret har lagt ut terminliste hvor tirsdag 19 august er satt som start.

Men vi kommer ikke til å starte opp ennå, se informasjon under Siste nytt

Styret

Velkommen til Blommenholm Bridgeklubb.

Vi spiller på Hosletoppen ungdomsskole tirsdager kl 18.30PREMIERING


Vi gir normalt premier til 1/4.
Styret har nå bestemt at de to siste prmeiene skal gå til de to beste (upremierte) parene der den ene spilleren har maks kløvernål og den andre maks ruternål.