Premiering

NB : Etter anbefaling fra NBF vil Blommenholm BK avlyse all spilling 
frem til påske. Neste spillekveld blir derfor 14.april 
Generalforsamlingen blir utsatt
til 14. april. Ny beskjed kommer etterhvert.  

Velkommen til Blommenholm Bridgeklubb.

Vi spiller på Hosletoppen ungdomsskole tirsdager kl 18.30PREMIERING


Vi gir normalt premier til 1/4.
Styret har nå bestemt at de to siste prmeiene skal gå til de to beste (upremierte) parene der den ene spilleren har maks kløvernål og den andre maks ruternål.