Premiering

PREMIERING


Vi gir normalt premier til 1/4.
Styret har nå bestemt at de to siste prmeiene skal gå til de to beste (upremierte) parene der den ene spilleren har maks kløvernål og den andre maks ruternål.