Styre

Blommenholm Bridge høsten 2020

Styret har lagt ut terminliste hvor tirsdag 19 august er satt som start.

Det er neppe realistisk å starte opp så tidlig.  Styret vil legge ut informasjon i august

God sommer!

Styret

Velkommen til Blommenholm Bridgeklubb.

Vi spiller på Hosletoppen ungdomsskole tirsdager kl 18.30

Styret i Blommenholm BK 2018-2019


 

                   Formann Gunnar Høverstad gh@sandvikaadvokat.no


Kasserer Hanne Hesselroth hanne.hesselroth@gmail.com


Sekretær Kristin Vigander kristvi@gmail.com


Materialforvalter Olav Steinnes osteinne@online.no

   

Styremedlem Annie May Eriksrud eriksruda@gmail.com