stopp-regler


Regler for bruk av STOPP


Generelt

Stopp brukes for å gi motparten omlag 10 sekunders obligatorisk tenkepause etter en melding som må forventes å kunne utløse behov for omtanke. Tenkepauser er vanligst etter åpning på totrinnet og høyere, etter en hoppmelding og i konkurransepregede meldingsforløp fra 3 trinnet og oppover.


En Stopp-pause starter etter at motparten har fått svar på eventuelle spørsmål om betydningen av en eller flere meldinger. Pausen skal vare ca 10 sekunder og det er spilleren som har vist Stoppkortet (eller sagt stopp) som markerer når pausen er slutt.


Stopp med obligatorisk tenkepause

Det  skal markeres pause med stoppkort eller ved å si stopp


 -  etter åpningsbud på totrinnet eller høyere.

  -   etter alle bud med hopp.

  -  etter alle meldinger, unntatt pass, i alle konkurransepregede meldingsforløp fra 3 trinnet og oppover.


En spiller som legger frem Stoppkortet tvinger VM til å vente med meldingen til kortet er tatt vekk igjen eller det er sagt fortsett.

VM har etter denne regelen alltid rett til 10 sekunders pause i de nevnte situasjonene uavhengig av om Stoppkort brukes.

Det er korrekt tempo å vente disse sekundene. En pause som er tydelig lenger enn 10 sekunder eller tydelig kortere 

antas derfor å kunne formidle urettmessig informasjon, selv om HM ikke har vist Stoppkort eller sagt stopp.

Spillernes variasjoner i tempo kan fortsatt formidle urettmessig informasjon også innenfor de nye grensene.


Retten til pause defineres likt uavhengig av om Stopp blir korrekt brukt eller ikke.  Svært rask eller svært sen aksjon kan formidle urettmessig informasjon og dermed begrense makkers valgmuligheter. Spillere som ikke holder korrekt tempo skal vurderes mildt når Stopp ikke er brukt.

Konkurransepreget meldingsforløp anses å gjelde når begge sider har meldt i løpet av totrinnet. Dersom en side ikke melder på tretrinnet eller passer en hel melderunde opphører bruk av Stopp, men gjenopptas dersom begge sider igjen melder.