Alertering og annonsering


Regler for bruk av ALERT OG ANNONSERING


Generelt

Hensikten med å alertere er å vekke motparten slik at de er oppmerksomme på at det avgitte budet inneholder informasjon utover det en kan vente av en ekte melding. Det er viktig å merke seg at det i forskjellige miljøer kan være ulike forventninger til betydningen av meldinger. Det har derfor vist seg utilfredsstillende å basere alertering på "vanlig/ikke vanlig". Reglene fra nå av vil i hovedsak i stedet  bli basert på "konvensjonell/ekte".


For enkle meldinger vil man i stedet for alertering benytte annonsering.


Hva skal alerteres ?

      Hovedregelen er at alle konvensjonelle meldinger skal alerteres.

Ekte meldinger der makkeravtalen inneholder vesentlige tilleggsbetydninger skal alerteres, slik at motparten kan få forklaring på hele betydningen av meldingen.

Ekte meldinger der betydningen er betydelig påvirket av andre avtaler. slik at motparten ikke uten videre kan trekke de rette slutninger ut av meldingsforløpet.

Ekte meldinger der det kan være rimelig tvil om kravnivået.

Åpningg sterk 2kl og svar på 1-2NT, stayman 2 kl/3kl skal etter disse regler alerteres.

NB Nytt: Pass, dobler og redobler skal ikke lenger alerteres - uansett betydning!


TL må være svært varsom med å gi erstatning for manglende alert av meldinger som er beskrevet på forsiden av systemkortet.

         

Dersom et makkerpar har utviklet en felles forståelse av hva som kan være psykiske meldinger i spesielle meldeposisjoner, så skal de alerteres, selv om de forekommer sjelden.Hva skal ikke alerteres ?


Ekte meldinger uten betydelig tilleggsinformasjon

Meldinger over 3NT untatt:

Konvensjonelle meldinger fram til (men ikke inkludert) åpners gjenmelding.

Når det spilles med skjermer, alerteres det "helt frem".


Hvordan skal det alerteres ?


Banke i bordet

Vise alertkort

Det er den som alerterer som har ansvaret for at alerten oppfattesAnnonsering


Åpningsmeldingene 1kl, 1ru, 1NT, 2kl, 2ru, 2hj og 2sp skal annonseres (i stedet for å alerteres)

Annonsering skjer ved at makkeren til åpneren sier hva meldingen innebærer, dvs samme informasjon som står i systemkoret.