Medlemsliste

Blommenholm Bridge høsten 2020

Styret har lagt ut terminliste hvor tirsdag 19 august er satt som start.

Det er neppe realistisk å starte opp så tidlig.  Styret vil legge ut informasjon i august

God sommer!

Styret

Velkommen til Blommenholm Bridgeklubb.

Vi spiller på Hosletoppen ungdomsskole tirsdager kl 18.30

Klikk her for oversikt over medlemmene i Blommenholm Bridgeklubb, som er registrert i NBF's register. 

For å komme til listen må du logge deg inn på NBF's side med ditt medlemsnummer i NBF, og passord som du har

fått tildelt fra NBF